1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautiful Mind en een klant waarop Beautiful Mind deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Boekingsvoorwaarden 

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met onze salonvoorwaarden.

Heeft u geen mail binnen van u bevestiging? neem dan contact op. de mail is dan vaak niet correct. 
 

- Afspraak maken

 Een afspraak kan je vastleggen via ons online boekingsysteem. 
 
Wil je zeker zijn van je plaatsje in onze agenda? Boek dan best tijdig je afspraken. Vol is vol.
Denk er ook tijdig aan om uw jaarlijkse bijwerkingen voor semi permanente make up vast te leggen, zodat u binnen de gewenste termijn kan boeken.

Bij het maken van een afspraak voor een (S)PMU behandeling wordt er een aanbetaling aangerekend van €75.00 om laattijdige annulaties of no shows te voorkomen.
Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald.

Avond boekingen na 17:00 komt er 4,00 euro bovenop de behandel prijs (dit geld ook voor behandelingen die buiten werktijd worden gepland)

 

- Afspraak annuleren/verplaatsen 

Een gemaakte afspraak, op welke manier ook, is juridisch bindend en dient te worden nagekomen. 

 

Een afspraak annuleren / verplaatsen : Indien u niet aanwezig kan zijn, dient uw afspraak minimaal 48 uur op voorhand te worden geannuleerd.  Bij annuleringen/verplaatsingen binnen 48 uur voor de afspraak zijn wij genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen. Gebeurd dit te vaak zal het gehele bedrag in rekening gebracht worden. wordt het betaalverzoek genegeerd dan worden de vervolg afspraak(en) geannuleerd. 
 

Een afspraak voor (S)PMU annuleren: Indien u niet kan aanwezig zijn, dient uw afspraak minimaal 3 dagen op voorhand te worden geannuleerd.  Wanneer u tijdig annuleert, kan de aanbetaling worden gebruikt om een nieuwe (S)PMU afspraak binnen 3 maanden opnieuw in te boeken.  

Indien u laattijdig (dus binnen 3 dagen) annuleert, wordt de aanbetaling ingehouden. Bij het maken van een nieuwe afspraak, dient dan een nieuwe aanbetaling betaald te worden. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald.
  
Annuleren/verplaatsen van een afspraak kan enkel via de annulering-link in de mail van de afspraak bevestiging die u van ons ontvangt. Annuleren kan ook via whatsapp. ( Niet via de facebook & Instagram

 

- Niet nakomen van afspraken (no-show)

Indien u niet komt opdagen bij uw afspraak zonder ons hierover te informeren (no-show) zullen wij 100% van het totale bedrag in rekening brengen. 

 

- Op tijd komen

 Wij hebben de tijd nodig om iedere behandeling zorgvuldig af te werken. Wij vragen u vriendelijk om op tijd te komen.

Bij 15 minuten te laat wordt de afspraak automatisch geannuleerd en wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

(S)PMU behandelingen: Bij 15 minuten te laat wordt de afspraak automatisch geannuleerd en wordt de aanbetaling ingehouden. U bent dan de aanbetaling kwijt en er dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden: ook dient er een nieuwe aanbetaling betaald te worden.

 

- Betaling

Na de behandeling kunt u bij ons in de salon met cash betalen of per betaal verzoekje (Tikkie).

 

- Huisdieren, kinderen en meerdere personen 

Wij zijn dol op kinderen, maar voor ons is het moeilijk ons werk goed te doen als deze erbij zijn en ons afleiden. Bovendien werken we met dure toestellen. Een schoonheidssalon is geen plaats voor baby's, peuters of kinderen. Ook duurt een behandeling lang en slaat de verveling bij de kindjes al snel toe. Het is voor u en/of de klant of na u ook niet prettig als kinderen lastig zijn. Een uitstap naar een salon moet worden ervaren als een moment van ontspanning. Breng ook geen ander gezelschap mee  - kom dus alleen naar uw afspraak.

Huisdieren zijn niet toegelaten.

 

- Specifieke boekingsvoorwaarden permanente make up

Het plaatsen van permanente make up bestaat uit 2 afspraken. 

1: Eerste behandeling = eerste opzet van de (semi) permanente make-up.

2: Tweede behandeling/NABEHANDELING (na 6-8 weken na de eerste behandeling) = Is een bijwerking inbegrepen in de prijs, en moet worden ingepland na minimaal 6 weken en maximum 8 weken na de eerste afspraak. 

* Je bent zelf verantwoordelijk voor het boeken van de tweede behandeling binnen 8 weken. Boek deze meteen samen in met je eerste afspraak, zodat je zeker bent van een plaatsje in de agenda. 

* Als het niet lukt om voor de nabehandeling binnen de 8 weken te komen (dit geldt ook als de huidige nabehandeling wordt verplaatst), kun je een afspraak boeken voor de periode van 9-12 weken na de eerste behandeling maar dan betaal je een extra van € 75,00 euro omdat er dan meer tijd dan gewoonlijk nodig is voor de behandeling. 

* Indien je een extra bijwerking wenst NA JE NABEHANDELING omdat je de permanente make up toch nog donkerder of opvallender wilt, betaal je €75,00. Dit moet worden gemeld binnen 8 weken na het plaatsen van je laatste (semi) permanente make up. Houd er rekening mee dat het uiteindelijke resultaat afhankelijk is van jouw huidtype/levensstijl. Na de eerste behandeling kunnen we zien hoe lang een behandeling bij jou effect heeft. Indien een extra bijwerking wordt gepland na 16 weken na de eerste plaatsing, wordt dit gezien en gerekend als een Colourboost touch-up binnen 6 maanden.

 

 

3. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Beautiful Mind vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautiful Mind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautiful Mind neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Beautiful Mind behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beautiful Mind zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Beautiful Mind gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.  

 

4. Geheimhouding

Beautiful Mind is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautiful Mind verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

5. Aansprakelijkheid

Beautiful Mind is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautiful Mind is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautiful Mind is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

6. Beschadiging en diefstal

Beautiful Mind heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Beautiful Mind meldt diefstal altijd bij de politie.

 

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Beautiful Mind. Beautiful Mind zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Beautiful Mind zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Beautiful Mind de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien Beautiful Mind en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

  1. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautiful Mindhet recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

10. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.